Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, 22 Απριλίου 2021

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο συμμετέχουμε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης. Είναι το σπίτι μας και είναι χρέος μας να το προστατέψουμε.

Το τελευταίο 18μηνο στο Ταμείο προσπαθούμε κάθε μέρα να είναι καλύτερη. Με εξαπλάσιους πόρους για το Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις, με ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Life για την προστασία της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, με αύξηση της απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών, αλλά και του Γαλάζιου Ταμείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη χρηματοδότηση δεκάδεων δράσεων για την προστασία ειδών, αλλά και της άγριας ζωής, συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων που υπενθυμίζει η σημερινή ημέρα.

Τελευταία Νέα

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που υποβλήθηκαν για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2022 – 31.12.2023)», που έχουν αναρτηθεί στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΕΣΥΔΗΣ

Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018».

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE