Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, 22 Απριλίου 2021

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο συμμετέχουμε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης. Είναι το σπίτι μας και είναι χρέος μας να το προστατέψουμε.

Το τελευταίο 18μηνο στο Ταμείο προσπαθούμε κάθε μέρα να είναι καλύτερη. Με εξαπλάσιους πόρους για το Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις, με ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Life για την προστασία της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, με αύξηση της απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών, αλλά και του Γαλάζιου Ταμείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη χρηματοδότηση δεκάδεων δράσεων για την προστασία ειδών, αλλά και της άγριας ζωής, συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων που υπενθυμίζει η σημερινή ημέρα.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE