Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου LIFE PROWhIBIT για την Πρόληψη, τον Εντοπισμό και την Αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE