Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου LIFE PROWhIBIT για την Πρόληψη, τον Εντοπισμό και την Αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων