9 Απριλίου, 2021

Tέλος 5% προβλεπόμενο από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο

  • g xoxo 

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 τέλος 5% επί του προϋπολογισμού κατά την έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/21533/870/29-3-2021 (ΑΔΑ 6ΙΘ34653Π8-Ν1Π) έγγραφο του ΥΠΕΝ, κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πράσινου… Περισσότερα »Tέλος 5% προβλεπόμενο από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο