Επιτυχής η συνεργασία του Πράσινου Ταμείου με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στη στήριξη της δράσης της Προσκοπικής Ομάδας Άγριας Ζωής.

100 σημεία διάσωσης για ένα μέρος από τα 8000 ζώα της άγριας πανίδας που βρίσκονται κάθε χρόνο τραυματισμένα, ορφανά ή άρρωστα, από 275 διασώστες με τη συνεργασία 6 οργανώσεων πολιτών, είναι το αποτέλεσμα της χρηματοδοτικής στήριξης του Πράσινου Ταμείου προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που ξεκίνησε το 2019 και αποδίδει καθημερινά μετρήσιμο αποτέλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά την Προσκοπική Ομάδα Άγριας Ζωής και να συντελέσουμε έτσι στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας στη χώρα. Ευχαριστούμε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και τον αρμόδιο έφορο προγραμμάτων Περιβάλλοντος κ. Θεόδωρο Μπένο-Πάλμερ προσωπικά για τα καλά τους λόγια και είμαστε βέβαιοι ότι οι Έλληνες Πρόσκοποι θα συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερο μεράκι το έργο που για πάνω από 111 χρόνια προσφέρουν.

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE