Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας NATURA 2000, 21 Μαίου 2021-φωτογραφικός διαγωνισμός

Το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας NATURA 2000, στις 21 Μαΐου 2021. Το LIFE IP 4 Natura, το Ολοκληρωμένο μας Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση αυτών των περιοχών, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα των τελευταίων ετών, διοργανώνει ένα digital event στο Facebook, με κεντρικό άξονα τον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό Click στη Φύση. Προετοιμάζει ταυτόχρονα μια ψηφιακή τρισδιάστατη φωτογραφική έκθεση σχετικά με τις περιοχές Natura 2000, η οποία θα φιλοξενεί τις βραβευμένες συμμετοχές του διαγωνισμού.

 

Σας καλούμε να πάρετε μέρος! Γίνετε εσείς οι διαδικτυακοί πρεσβευτές των 446 περιοχών Νatura, που αντιπροσωπεύουν το 28% της χερσαίας και 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας.

 

Ο σύνδεσμος του διαγωνισμού εδώ: https://www.photo.gr/natura2000/

Τελευταία Νέα

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE