5 Απριλίου, 2021

Νέα προθεσμία για εκπόνηση ΣΦΗΟ από ενταγμένους Δήμους- Ν.4787/2021

  • g xoxo 

Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο όγδοο εδ. 2 παρ. 4 του νέου Νόμου 4787/2021 9ΦΕΚ 44 Α /26.3.2021 σε ό,τι αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) των ενταγμένων στο Πράσινο Ταμείο Δήμων ενημερώνουμε ότι πλέον… Περισσότερα »Νέα προθεσμία για εκπόνηση ΣΦΗΟ από ενταγμένους Δήμους- Ν.4787/2021