Παράταση της λήξης υποβολής της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020»

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE