Εντάξεις έργων Προσκλήσεων «Αστική Αναζωογόνηση 2019-2021» (Α΄και Β΄Φάση) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31ης Μαρτίου 2021