Παράταση της λήξης υποβολής προτάσεων. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE