Παρουσίαση του Δ/ντή του Πράσινου Ταμείου Κ. Γιώργου Πρωτόπαπα: Ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου σχετικά με το Χρηματοδοτικό Εργαλείο LIFE και τις ευκαιρίες για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE