22 Μαρτίου- Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα o πλανήτης είναι η έλλειψη πόσιμου ύδατος. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που εορτάζεται σήμερα, 22 Μαρτίου 2021, είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να επενδύσουμε σε βιώσιμες υποδομές στο νερό και στο Φυσικό Περιβάλλον. Με κατάλληλο προγραμματισμό και στο πλαίσιο των θεσμικών μας περιορισμών, στο Πράσινο Ταμείο έχουμε εξαπλασιάσει σε διάστημα τριετίας τους πόρους που διατίθενται για το Φυσικό Περιβάλλον (2018-2021). Ειδικά κατά τη διάρκεια του 2020 τετραπλασιάσαμε τις πληρωμές μας, ώστε να εγγυηθούμε χρηματοδοτικά σχετικές πρωτοβουλίες, δίνοντας, παράλληλα, διπλή ευκαιρία (Δεκέμβριος 2019 και Δεκέμβριος 2020) μέσω σχετικών προσκλήσεων για Καινοτόμες Δράσεις σε 150, περίπου, οργανώσεις πολιτών να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν και τα ύδατα. Ταυτόχρονα,σχεδιάσαμε νέα γενιά έργων ύψους 9 εκ. ευρώ για τα προσεχή χρόνια σε πάρκα, άλση και κήπους με έντονο το υδάτινο στοιχείο σε 3 Περιφέρειες της χώρας και εγγυηθήκαμε την αναγέννηση της Λίμνης Κορώνειας στην Κεντρική Μακεδονία.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE