22 Μαρτίου- Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα o πλανήτης είναι η έλλειψη πόσιμου ύδατος. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που εορτάζεται σήμερα, 22 Μαρτίου 2021, είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να επενδύσουμε σε βιώσιμες υποδομές στο νερό και στο Φυσικό Περιβάλλον. Με κατάλληλο προγραμματισμό και στο πλαίσιο των θεσμικών μας περιορισμών, στο Πράσινο Ταμείο έχουμε εξαπλασιάσει σε διάστημα τριετίας τους πόρους που διατίθενται για το Φυσικό Περιβάλλον (2018-2021). Ειδικά κατά τη διάρκεια του 2020 τετραπλασιάσαμε τις πληρωμές μας, ώστε να εγγυηθούμε χρηματοδοτικά σχετικές πρωτοβουλίες, δίνοντας, παράλληλα, διπλή ευκαιρία (Δεκέμβριος 2019 και Δεκέμβριος 2020) μέσω σχετικών προσκλήσεων για Καινοτόμες Δράσεις σε 150, περίπου, οργανώσεις πολιτών να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν και τα ύδατα. Ταυτόχρονα,σχεδιάσαμε νέα γενιά έργων ύψους 9 εκ. ευρώ για τα προσεχή χρόνια σε πάρκα, άλση και κήπους με έντονο το υδάτινο στοιχείο σε 3 Περιφέρειες της χώρας και εγγυηθήκαμε την αναγέννηση της Λίμνης Κορώνειας στην Κεντρική Μακεδονία.

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE