21 Μαρτίου 2021- Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

21 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, και είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι τα δάση είναι αναντικατάστατο συστατικό στοιχείο του πλανήτη. Η πανδημία και η κλιματική αλλαγή καταδεικνύουν την αλληλένδετη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, και σημαίνουν συναγερμό, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε όσα χρειάζεται για την αντιμετώπισή τους. Στο Πράσινο Ταμείο επιχειρούμε να προσαρμόσουμε το Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης των Δασών που εκτελούμε κάθε χρόνο στα σύγχρονα δεδομένα. Επιτυγχάνουμε, στο μέτρο του δυνατού, να αυξήσουμε την απορρόφηση των πόρων του κατά 30% σε σχέση με το παρελθόν. Κυρίως, όμως, συνεργαζόμαστε με όλους, ώστε να τα πάμε πολύ καλύτερα στο μέλλον.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE