19 Μαρτίου 2021:Οι δράσεις του Πράσινου Ταμείου στον Δήμο Καλλιθέας και στον Νότιο Τομέα Αθήνας- συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στάθη Σταθόπουλου στη διαδικτυακή εφημερίδα Kallithea Press

Τελευταία Νέα

Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 7ης Ιουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα με την Απόφαση 216.5 το Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της Πρόσκλησης: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020»

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE