Εγκριτική απόφαση Δ.Σ. Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του Πράσινου Ταμείου