Ένταξη στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Μαρτίου 2021