Ένταξη στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Μαρτίου 2021

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE