Ανακοίνωση απολογιστικών στοιχείων Προσκλήσεων Αστικής Αναζωογόνησης Δεκέμβριος 2019- Φεβρουάριος 2021-Α΄ και Β΄Φάση του Πράσινου Ταμείου

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων έργων στην πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση-Β΄Φάση 2020-2021 του Πράσινου Ταμείου.

-Υπέβαλλαν εγκύρως και εμπρόθεσμα προτάσεις 133 Δήμοι από όλη τη χώρα για 150 έργα ή υποέργα συνολικά.

-Με την περάτωση και της Β΄Φάσης ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη πρόσκληση Αστικής Αναζωογόνησης που έχει παρουσιάσει το Πράσινο Ταμείο από το 2012 και μετά.

-Από τον Δεκέμβριο του 2019 ως και τον Φεβρουάριο το 2021 επιλέξαμε να δώσουμε ευκαιρία συμμετοχής και στους 322 Δήμους της χώρας, χωρίς καμία διάκριση. 305 από αυτούς, ποσοστό, δηλαδή, 94,8% των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού είπαν ναι στην ευκαιρία αυτή.

-Η συνεργασία Πράσινου Ταμείου και Δήμων δημιουργεί μια νέα γενιά 344 έργων αστικής ανάπλασης σε όλη τη χώρα που έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν κατά την προσεχή διετία. Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη έργων παρουσιάζονται στην 3η εικόνα.

-Η απορρόφηση με αντίστοιχες εντάξεις του 100% των πόρων που προβλέφθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία μας διασφαλίζει στους δικαιούχους Δήμους τους αναγκαίους πόρους μέχρι τελευταίου λεπτού του ευρώ και μάς δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και φέτος (στοιχεία στη 2η εικόνα).

 

Ευχαριστούμε όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την τεράστια αποδοχή της Πρόσκλησης, με μια ιδιαίτερη επισήμανση ειδικά για τους ακριτικούς ή μικρούς δήμους που τίμησαν την πρόσκληση δύο ευκαιριών για πρώτη φορά.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE