8 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση απολογιστικών στοιχείων Προσκλήσεων Αστικής Αναζωογόνησης Δεκέμβριος 2019- Φεβρουάριος 2021-Α΄ και Β΄Φάση του Πράσινου Ταμείου

  • g xoxo 

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων έργων στην πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση-Β΄Φάση 2020-2021 του Πράσινου Ταμείου. -Υπέβαλλαν εγκύρως και εμπρόθεσμα προτάσεις 133 Δήμοι από όλη τη χώρα για 150 έργα ή υποέργα συνολικά. -Με την περάτωση και της… Περισσότερα »Ανακοίνωση απολογιστικών στοιχείων Προσκλήσεων Αστικής Αναζωογόνησης Δεκέμβριος 2019- Φεβρουάριος 2021-Α΄ και Β΄Φάση του Πράσινου Ταμείου