3 Μαρτίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής- Δράσεις του Πράσινου Ταμείου

Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου ξεκίνησε εδώ και 2 περίπου χρόνια η προσπάθεια της δημιουργίας ενός Πανελλήνιου Δικτύου Εθελοντών -Διασωστών Άγριας Ζωής, μελών του Προσκοπισμού, της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής. Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής εορτάζεται σήμερα με θέμα «Δάση και Ζωή, βιώσιμος πλανήτης και άνθρωποι», για να επισημάνει τον σημαντικό ρόλο των δασών, των δασικών ειδών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη διατήρηση των μέσων διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, και ιδιαίτερα των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων με μακροχρόνιους δεσμούς με δασικές περιοχές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τις ευρείες δεσμεύσεις τους για την ανακούφιση της φτώχειας, τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των πόρων και τη διατήρηση της γης.

Σήμερα, αυτήν την ξεχωριστή μέρα, 32 Διασώστες ετοίμασαν ένα εξαιρετικό βίντεοτο οποίο καλό είναι να δούμε όλοι!

 

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE