Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων Δήμων στην πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση 2020- Β΄φάση σήμερα, 26/2/2021 ώρα 20:00

Σήμερα, Παρασκευή,26/2/2021 ολοκληρώνεται οριστικά η υποβολή προτάσεων των δικαιούχων Δήμων και στη Β΄Φάση της πρόσκλησης Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής προτάσεων θα κλείσει στις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση των δικαιούχων έχουν δοθεί ήδη 2 παρατάσεις και επισημαίνεται ότι άλλη δεν θα δοθεί.

 

Από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE