Ανακοίνωση σχετικά με τη νέα έδρα του πρώην ΕΚΠΑΑ, νυν ΟΦΥΠΕΚΑ και νέα στοιχεία επικοινωνίας

Ενημερώνουμε το κοινό που μέχρι πρόσφατα συναλλασσόταν με το πρώην Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), που ήδη έχει συγχωνευθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) ότι οι υπηρεσίες του δεν φιλοξενούνται πλέον στη Βίλα Καζούλη, έδρα του Πράσινου Ταμείου, όπως συνέβαινε επί σειρά ετών, αλλά έχουν ήδη μεταφερθεί στη νέα έδρα, επί της Λ. Μεσογείων 205. Ενημερώνεται το κοινό που επιθυμεί αυτοπρόσωπη, ηλεκτρονική ή ταχυδρομική επαφή με τον ΟΦΥΠΕΚΑ ότι για να εξυπηρετηθεί πρέπει να χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 

 

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 205 Αθήνα 115 25

Τηλέφωνο

+30 2108089271-3

Fax

+30 2108084707

Email

info-ofypeka@prv.ypeka.gr

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE