24 Φεβρουαρίου, 2021

Ανακοίνωση σχετικά με τη νέα έδρα του πρώην ΕΚΠΑΑ, νυν ΟΦΥΠΕΚΑ και νέα στοιχεία επικοινωνίας

  • g xoxo 

Ενημερώνουμε το κοινό που μέχρι πρόσφατα συναλλασσόταν με το πρώην Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), που ήδη έχει συγχωνευθεί στον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) ότι οι υπηρεσίες του δεν φιλοξενούνται… Περισσότερα »Ανακοίνωση σχετικά με τη νέα έδρα του πρώην ΕΚΠΑΑ, νυν ΟΦΥΠΕΚΑ και νέα στοιχεία επικοινωνίας