Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Σχετικά με την έναρξη καταβολής μισθοδοσίας στο προσωπικό των ΦΠΔΔ, από το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνεται ότι υπεγράφη χθες από τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νο Σκρέκα η 754/ 9-2-2021 σχετική Υπουργική Απόφαση.

Από σήμερα, η οικονομική υπηρεσία του Πράσινου Ταμείου ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία εγκρίσεων δαπάνης και εξόφλησης, ώστε τις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων των 28 ΦΔΠΠ της χώρας μηνός Δεκεμβρίου 2020. Παράλληλα, καλούνται οι οικονομικοί υπεύθυνοι των Φορέων Διαχείρισης να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά και για την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2021. Στόχος του Πράσινου Ταμείου είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021, ώστε για δεύτερη συνεχή χρονιά να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα προς το προσωπικό των Φορέων.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η καταβολή της μισθοδοσίας θα πραγματοποιείται από το Πράσινο Ταμείο μέχρι και τον μήνα Μάϊο 2021. Από τον μήνα Ιούνιο 2021 η καταβολή θα γίνεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στην Υπουργική Απόφαση.

Τελευταία Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (προσκλήσεις 2018 και 2019-2021 Α΄και Β΄Φάση) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8ης Σεπτεμβρίου 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE