10 Φεβρουαρίου, 2021

Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

  • g xoxo 

Σχετικά με την έναρξη καταβολής μισθοδοσίας στο προσωπικό των ΦΠΔΔ, από το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνεται ότι υπεγράφη χθες από τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νο Σκρέκα η 754/ 9-2-2021 σχετική Υπουργική Απόφαση. Από σήμερα,… Περισσότερα »Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφασηΔείτε την εγκριτική απόφαση: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000.000,00€ για την υλοποίησή του Οδηγός Υλοποίησης Έργων ΧΠ ΦΠ&ΚΔ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφαση Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 7.697.743,36 € για την υλοποίησή του

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021

  • g xoxo 

Έγκριση επικαιροποιημένου πίνακα δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών Αστικής Αναζωογόνησης του Χ.Π. Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου. Δείτε την εγκριτική απόφαση Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 23.160.274,71€… Περισσότερα »ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021

ΕΥΡΩΠΑΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφαση Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού για 3.000.000,00 € την υλοποίησή του Δείτε τον Οδηγό Συγχρηματοδότησης Έργων LIFE 2021

Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφαση Πίνακας δικαιολογητικών για την εξόφληση των ενταγμένων έργων Επικαιροποιημένος πίνακας με τα κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής των ενταγμένων έργων στο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021» 21 Μαρτίου 2021- Παγκόσμια… Περισσότερα »Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021