Απολογισμός προγράμματος Πράσινου Ταμείου για την Απολιγνιτοποίηση έτους 2020

Για το Πράσινο Ταμείο το 2020 ήταν ιστορική χρονιά, καθώς για πρώτη φορά στη διαδρομή του σχεδιάστηκε πρόγραμμα για την Απολιγνιτοποίηση.

Με την καθοδήγηση του ΥΠΕΝ και τον συντονισμό του ΣΔΑΜ και εν μέσω δύο καθολικών lockdown, αλλά και ισχύος έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέσα σε χρόνο μικρότερο του εξαμήνου 
εκτελείται πλήρες μεταβατικό πρόγραμμα για τα ΣΔΑΕΚ, τα ΣΔΚΟ, το πιλοτικό πρόγραμμα υγρών αποβλήτων, τη Ζώνη Καινοτομίας, το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης, με δικαιούχους στις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας με αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων, 
το «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων  χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση 
πίστωσης ποσού 31.412.033,10 € για την υλοποίηση του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών».

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2022

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Δεκεμβρίου 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE