Εντάξεις έργων στην Πρόσκληση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019-2020 που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22ης Δεκεμβρίου 2020

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE