100% απορρόφηση στον προϋπολογισμό του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020 για πρώτη φορά στην ιστορία του Πράσινου Ταμείου