Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής Δήμων στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) ανά Περιφέρεια- Στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής ανά Τομέα

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE