Παρουσίαση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την Απολιγνιτοποίηση στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Π.ΕΝ. κ. Κωστή Χατζηδάκη-Οι δράσεις του Πράσινου Ταμείου

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE