ΥΠΕΝ: Εντυπωσιακή απήχηση της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για τα ΣΦΗΟ