Εντάξεις έργων στις Προσκλήσεις Αστικής Αναζωογόνησης 2018-2019 και 2019-2020 (Α΄και Β΄Φάση) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2ας Δεκεμβρίου 2020

Τελευταία Νέα

Ενόψει του εναρκτήριου συνεδρίου του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 21/01, 10.00 π.μ.–1.30 μ.μ, δείτε το βίντεο που παράχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE