Εντάξεις έργων στην Πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020 που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Νοεμβρίου 2020