Εντάξεις έργων στο πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020 που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4ης Νοεμβρίου 2020

Δείτε εδώ τις εντάξεις των έργων στο πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020 που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4ης Νοεμβρίου 2020

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE