ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 Ν.4412/16) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Ασφάλεια, φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων στέγασης της έδρας του Πράσινου Ταμείου»

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE