ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 Ν.4412/16) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Ασφάλεια, φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων στέγασης της έδρας του Πράσινου Ταμείου»

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Τελευταία Νέα

Παρουσίαση του Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργου Πρωτόπαπα στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Παρουσίαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE