Συγκεντρωτικά στοιχεία ποσών απαλλοτριώσεων από το Πράσινο Ταμείο σε Δήμους από 1/1/2018 ως σήμερα

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE