Ανακοίνωση για τον Άξονα Προτεραιότητας Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-ΣΒΑΚ του σχετικού προγράμματος του Ταμείου

Με αφορμή πρόσφατες επικοινωνίες Δήμων με το Πράσινο Ταμείο για θέματα ΣΒΑΚ, επισημαίνουμε πως:

Το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους δήμους που έχουν ήδη ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με τις Απόφαση ΔΣ 114.6 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) και Απόφαση ΔΣ 118.1 (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3) ότι το πρόγραμμα είναι ενεργό. Οι ενταγμένοι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ανάθεσης των ΣΒΑΚ και το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτήσει το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που προβλέπεται στην εκάστοτε απόφαση ένταξης, μετά από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα πατήστε εδώ

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE