Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: «Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018»

Στόχος της Πρόσκλησης, είναι η χαρτογράφηση παρεμβάσεων για την προώθηση του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθεί:

α) η επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την Αειφόρο Ενέργεια των Δήμων Αμυνταίου, Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΣΔ για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα,

β) η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα για τον Δήμο Μεγαλόπολης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση της Φόρμας Υποβολής Πρότασης και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι η κα Κλαίλια  Ζούλια, τηλέφωνο 210 6905046 και ο κος Χρυσός Μακράκης Καραχάλιος, e-mail: coalregions@planet.gr.

Τελευταία Νέα

Ενόψει του εναρκτήριου συνεδρίου του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 21/01, 10.00 π.μ.–1.30 μ.μ, δείτε το βίντεο που παράχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αριθμ. 5784/01-09-2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – Β΄ Πρόσκληση, μέχρι την Παρασκευή 26-02-2021 προκειμένου οι δήμοι να διευκολυνθούν στην υποβολή προτάσεων για ένταξη προτάσεων/έργων.

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE