Ανακοίνωση Πράσινου Ταμείου σχετικά με επιστολές και αιτήματα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του Νόμου 4519/2018, καλύφθηκαν από το Πράσινο Ταμείο οι δαπάνες μετακίνησης των προέδρων και μελών των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ  που πραγματοποιήθηκαν από την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., από την 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου Νόμου (άρθ. 11, παρ. 2β), το Πράσινο Ταμείο καλύπτει ΜΟΝΟ τις δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ για το 2018 έως και σήμερα, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν μέρει από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτόν και εν μέρει από το Πράσινο Ταμείο.

Τα άνωθεν προκύπτουν και από την υπ’ αριθ. 700/4-2-2020 Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 7.562.922,16€ για την υλοποίησή του ».

Επιπλέον, ο Ν.4685/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπει αρμοδιότητες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σχετικά με τους ΦΔΠΠ. Κατά συνέπεια, και ενόψει της διοικητικής του συγκρότησης, παρακαλούμε για τη συνεννόησή σας με τον νέο Φορέα.

Τελευταία Νέα

Παρουσίαση του Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργου Πρωτόπαπα στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Παρουσίαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE