Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την: «Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ετών 2019 – 2020» έως 30.10.2020

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση και την απόφαση παράτασης

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE