Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εμπειρογνώμονα με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποιήσης του έργου LIFE “Integrated actions for the conservation and management of natura 200 sites, species, habitas and ecosystems”

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE