4 Φεβρουαρίου 2020: 28Η Διεθνής Έκθεση Agrotica

Ο ρόλος και οι δράσεις του Πράσινου Ταμείου παρουσιάστηκαν στις παράλληλες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της 28ης Διεθνούς Έκθεσης AGROTICA στη Θεσσαλονίκη από την μηχανικό του Ταμείου κα Α.Βιδάλη. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην ημερίδα με θέμα: «Βιομάζα και Αγροτικός Τομέας» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE