9 Δεκεμβρίου 2019: Ημερίδα ΠΕΔΑ για τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου

Ημερίδα της Π.Ε.Δ.Α. με ομιλητή τον Προέδρο του Πρασίνου Ταμείου, Στάθη Σταθόπουλο. Έγινε ενδελεχής ενημέρωση προς τους Δημάρχους και τα στελέχη των Δήμων της Αττικής για τα υπάρχοντα και επικείμενα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που μπορούν να απορροφήσουν οι Δήμοι. Απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα των Δημάρχων και δόθηκαν οι αναγκαίες τεχνικές διευκρινίσεις, ώστε να υποβληθούν άρτιες προτάσεις στις χρηματοδοτικές προσκλήσεις του Ταμείου.
Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE