«Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά σε έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαίρετων Κατασκευών, για τα έτη 2019-2020 »

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE