Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εμπειρογνώμονα με σύμβαση έργων ιδιοωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE “Integrated actions for the conservation and management of Natura 2020 sites, species, habitats and ecosystems”

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE